Motorvern

Vi bruker motorvern for å beskytte motoren mot overbelastning, skjevbelastning (strømmen i motorledningene er forskjellig) og fasebrudd. Motorvernet kobles etter kontaktoren. Termisk motorvern er mest brukt, det kalles også bimetallrelé. Motorvernet må også stilles inn etter motorens merkestrøm, verken over eller under.

Når bimetallet blir varmet opp av varmetrådene, bøyer det seg slik at det bryter kretsen. Den lukker også 97-98 og åpner 95-96.

Her er en prinsippskisse av et termisk motorvern:
motorvern.JPG


Symbol for motorvern:
symbol_for_motorvern.JPG


Bilde av motorvern:
bilde_av_motorvern.JPG

Denne er også viktig å ha i en krets!